THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

UBND Phường Bình Trưng Tây

Tập ảnh : Công trình Nâng cấp mặt đường số 9 khu phố 5